Naujienos

APDOVANOJIMAI, PREMIJOS

„Visos tos kuklios regalijos man kokios nors didesnės reikšmės neturi, išskyrus Anykščių garbės piliečio vardą, nes jį man suteikė gimtojo krašto žmonės, kuriuos, kaip sakiau, aš myliu ir gerbiu“.

 Antanas Drilinga
- A. Drilinga yra 1972 m. festivalio „Poezijos pavasaris“ laureatas. Poezijos pavasario premijuotas eilėraščių rinkinys „Monologų knyga“
  Apie tai: Tikrovė poezijos tėkmėje / Juozas Kirkila // Vilnis.– 1972, birž. 15, p. 2 (.pdf 353 KB)

- 1981 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio kultūros veikėjo vardas.


Medalio autorius N. Treinys- Už sudarytas poezijos knygas taikos tema, įvertintas ir apdovanotas Pasaulio Taikos tarybos medaliu.


- 2015 m. A. Drilingai suteiktas Anykščių rajono Garbės piliečio vardas už tai, kad per kūrybos žodį, per knygas Anykščių kraštui daro garbę ir jį populiarina ne tik šalyje, bet ir už jos ribų.Rašytojas Antanas Drilinga – Anykščių garbės pilietis
http://www.anyksciuvb.lt/lt/archyvas/1823-rasytojas-antanas-drilinga-anyksciu-garbes-pilietis

Rašytojas Antanas Drilinga garbės piliečio vardu dalinasi su jo kartos anykštėnais
http://m.anyksta.lt/naujienos/naujienos/39089-rasytojas-antanas-drilinga-garbes-piliecio-vardu-dalinasi-su-jo-kartos-anykstenaisĮ PARODOS PRADINĮ PUSLAPĮ

Apie parodą
Biografija
Antano Drilingos kūryba
Kiti Antano Drilingos darbai
Rankraščiai, korespondencija
Ikonografija. Žvilgsnis į praeitį
Apdovanojimai, premijos