Naujienos

Rankraščiai, korespondencija

Knygos rankraštis – anksčiausias knygos projektas. Visuomet įdomu pažvelgti į būsimą knygą rankraščio formoje. Šioje rubrikoje pristatoma rašytojo A. Drilingos keletas knygų rankraščių fragmentų, kurie saugomi Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje.

 

Į PARODOS PRADINĮ PUSLAPĮ

Apie parodą
Biografija
Antano Drilingos kūryba
Kiti Antano Drilingos darbai
Rankraščiai, korespondencija
Ikonografija. Žvilgsnis į praeitį
Apdovanojimai, premijos

APIE PARODĄ


Visi mes esame iš ten,
Iš begalinio savo laiko,
Kuris pulsuodamas erdvėm
Erdvės gelmėj ir išsisklaido...

                         Antanas Drilinga

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka pristato virtualią parodą, „GYVENAMO LAIKO ATSPINDŽIAI“, skirtą rašytojo Antano Drilingos 85-osioms gimimo metinėms paminėti.

Joje išsamiai atskleidžiama rašytojo A. Drilingos asmenybė ir jo kūryba, pateikiant plačią biografiją. Parodoje eksponuojama rašytojo knygos, rankraštinė medžiaga, fotografijos iš A. Drilingos rankraščių fondo bei Viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros fondo nuotraukų archyvo.


Į PARODOS PRADINĮ PUSLAPĮ

Apie parodą
Biografija
Antano Drilingos kūryba
Kiti Antano Drilingos darbai
Rankraščiai, korespondencija
Ikonografija. Žvilgsnis į praeitį
Apdovanojimai, premijos

 
Virtualią parodą parengė
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė Ligita Matulienė
Internete publikavo
Dailininkė Violeta Matelienė  BIOGRAFIJA

„Kai galvoju apie savo gimtinę, galvoju apie grožį. Apie tą Aukštaitijos grožį, kurį labai gerai savo talentais nušvietė mūsų literatūros klasikai anykštėnai. Ir dabar... nuolatos jaučiu nenumaldomą troškulį parvažiuoti namo, prie Šventosios, parvažiuoti bent keletą kartų per metus ir atsigerti gryno Šimonių girios oro...“


Antanas Drilinga

Rašytojas poetas, prozininkas, žurnalistas, leidėjas Antanas Drilinga gimė 1935 m. gegužės 16 d. Plikiškių k. (Anykščių r.). Mokėsi Mikierių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, Šimonių (Kupiškio r.) progimnazijoje, 1951–1955 m. – Ukmergės mokytojų seminarijoje. 1955–1959 m. jis studijavo Vilniaus pedagoginiame institute lietuvių kalbą ir literatūrą, 1973–1976 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistikos studijas.

1958–1962 m. A. Drilinga dirbo laikraščio „Komjaunimo tiesa“ redakcijoje skyriaus vedėju, 1962–1963 m. – žurnalo „Moksleivis“ redakcijos skyriaus vedėju, 1965–1966 m. jis buvo žurnalo „Moksleivis“ vyriausiuoju redaktoriumi, 1966–1972 m. – žurnalo „Nemunas“ vyriausiuoju redaktoriumi.

1972–1974 m. A. Drilinga dirbo Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus sekretoriumi. 1975–1985 m. jis buvo Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros konsultantas. 1985–1989 m. A. Drilinga dirbo laikraščio „Literatūra ir menas“ vyriausiuoju redaktoriumi. 1992–1995 m. dirbdamas Valstybinio leidybos centro vyriausiuoju redaktoriumi jis išleido prestižinę knygą „Lietuvos Respublikos prezidentai“, sudarė ir išleido nemažai lietuvių autorių kūrybos rinktinių (Maironio, Pauliaus Širvio ir kt.). Jis dirbo leidėju leidykloje „Margi raštai“, vėliau įsteigė leidyklą „Džiugas“, bendradarbiavo su Vilkaviškio vyskupijos leidykla „Ardor“.

 

 

 
Interneto nuorodos:

Antanas Drilinga
http://www.anykstenai.lt

Antanas Drilinga – poetas, rašytojas prozininkas, žurnalistas
http://www.grazitumano.lt

Antanas Drilinga: „Juk čia pradėjo pulsuoti mano širdis…“
http://www.utenoszinios.lt

Literatūrinė kelionė pas rašytoją Antaną Drilingą
http://anyksciuvb.lt

 

Į PARODOS PRADINĮ PUSLAPĮ

Apie parodą
Biografija
Antano Drilingos kūryba
Kiti Antano Drilingos darbai
Rankraščiai, korespondencija
Ikonografija. Žvilgsnis į praeitį
Apdovanojimai, premijos

 

 

ANTANO DRILINGOS KŪRYBA

„Antano Drilingos kūryba pasižymi žanrine-stilistine įvairove: lyrika, mikropoemos, romanai, dokumentinė-biografinė proza („Monsinjoras“), libretai operoms, eilėraščiai vaikams. Poezijoje, be tradicinių meilės, gamtos motyvų, dažna visuomeninė tematika, išreikšta manifestine forma, retorinės stilistikos figūromis. Savo romanuose prozininkas dažniausiai gręžėsi į amžininko kasdienybę, sudėtingus santykius šeimoje, individo pastangas įsitvirtinti visuomenėje, įveikti sudėtingus dvasines kolizijas“.

Petras Bražėnas

 

  

Į PARODOS PRADINĮ PUSLAPĮ

Apie parodą
Biografija
Antano Drilingos kūryba
Kiti Antano Drilingos darbai
Rankraščiai, korespondencija
Ikonografija. Žvilgsnis į praeitį
Apdovanojimai, premijos

 

Kiti Antano Drilingos darbai

„Visi žanrai prie širdies, jei tai kūryba: ji nepaiso, kokiu žanru tu naudosies, svarbu, ko iš to žanro nori, tai yra, ką apskritai nori pasakyti ir ar turi ką pasakyti“.

Antanas Drilinga


LIBRETAI:

Sukūrė libretus Antano Rekašiaus operai „Šviesos baladė“ (pastatyta 1970 m.), Algimanto Bražinsko operoms „Pagramančio šnekučiai“ (pastatyta 1976 m.), „Kristijonas“ (pastatyta 1985 m.), „Liepsna“ bei miuziklui „Žemės paukščiai“ (atnaujintas „Pagramančio šnekučių“ pastatymas, 2012 m., režisierius Nerijus Petrokas).

DAINOS PAGAL A. DRILINGOS ŽODŽIUS:
Pagal jo eiles yra sukurta dainų: Algimanto Jeleniausko „Vakaro sonetas“ Algimanto Bražinsko „Aukštaitija mana“, Teisučio Makačino „Pirmyn, darbininkai“, Vygando Telksnio „Baladė apie armoniką“, Vytauto Kairiūkščio „Vidurnakty“, Mikalojaus Noviko „Bokšto laikrodis“ ir kt.

VERTIMAI IŠ UŽSIENIO KALBŲ:
 A. Drilinga išvertė iš rusų ir prancūzų kalbų į lietuvių kalbą Paulo Eluardo „Lyrika“ (su Tatjana Rostovaite, 1976 m.), Ivano Paderino „Ant skardžio“ (apysaka, 1977 m), Pierro Jeano de Berangerio „Dainos“ (eilėraščiai, 1981 m.), Donatien Alphonse Francois de Sade “Teresė. Filosofija buduare“ (erotiniai romanai, 1994 m.), Kerimo Kurbannepesovo „Pareiga“ (eilėraščiai, 1985 m.), operų „Karmen“, „Lietuviai“, operačių „Monmartro žibuoklės“, „Šikšnosparnis“ ir kitų libretus.

SUDARĖ:
Jis sudarė ir išleido lietuvių rašytojų kūrinių apie jūrą rinkinį „Vyrai išplaukia į jūrą“ (1977 m.), eilėraščių rinkinius „Taikos balandžiai“ (1978 m.) ir „Iš lietuvių tarybinės poezijos“ (rusų kalba, pažodiniai vertimai, 1979 m.), „Alyvos šakelė balandžio snape“ (1985 m.). Buvo biografinio leidinio „Lietuvos Respublikos prezidentai“ (1995 m.) vyriausiasis redaktorius, straipsnių rinkinio „Šiuolaikinės poezijos problemos“ (1977 m.) redakcinės kolegijos narys.

  

Į PARODOS PRADINĮ PUSLAPĮ

Apie parodą
Biografija
Antano Drilingos kūryba
Kiti Antano Drilingos darbai
Rankraščiai, korespondencija
Ikonografija. Žvilgsnis į praeitį
Apdovanojimai, premijos