Naujienos

„Kavarske ir vėl skambėjo eilės“

Šiemet Kavarskas yra mažoji Lietuvos kultūros sostinė. Ta proga birželio 23-25 dienomis mieste vyko daugybė įvairių renginių. Vienas iš jų, tradicinis poezijos vakaras organizuotas Kavarsko bibliotekos.

Kaip ir kasmet Kavarsko miesto biblioteka kvietė poezijos kūrėjus ir mylėtojus prie Šv. Jono Krikštytojo šaltinio pasiklausyti eilių bei muzikos.

Šių metų renginio tema „Mano mažas mieste, ant didelio vaikystės kalno“.

Savo kūrybą pristatė Žilvinas Pranas Smalskas. Kartu su Žilvinu atvyko muzikantas Audrius Jucys. Savo kūrybą poezijos vakare pristatė Aldona Širvinskienė, Vida Kazlauskienė iš Vilniaus, Emilija Lukšytė-Krušinienė iš Dzūkijos ir kavarskietė Zina Kurlienė. Labai džiugu, kad šiemet sulaukėme nemažai jaunimo. Renginyje savo kūrybos eiles skaitė jaunoji kūrėja Indrė Musteikytė iš Traupio. Indrė iš Traupio atvyko ne viena, kartu su ja atvyko muzikuojantys bičiuliai Karolina Kabošytė ir Denas Skorka. Jaunuoliai atliko kelias dainas ir taip muzikaliai papuošė poezijos šventę. Šventę, savo atliekama daina „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“ taip pat papuošė Kavarsko mokyklos abiturientė Dominyka Juraitė.

Visi renginio svečiai gavo po simbolinę padėkos dovanėlę - varpelį. Šių metų Kavarsko simbolis varpas, o mes linkime šventės dalyviams skambėti ir savo kūryba džiuginti mus visus.

Renginį vedė Ona Buinevičienė, Loreta Mikalauskienė ir Augustė Simanonytė.

Džiugu, kad tarp gausybės šiomis dienomis Kavarske vykusių renginių bibliotekos renginyje sulaukėme gausaus būrio poezijos mylėtojų. Nuoširdžiai dėkojame visiems renginio svečiams ir dalyviams.


Kavarsko miesto bibliotekos informacija