Naujienos

„Nešu Vėlinių žvakutę savo delnuos“

Ten, kur po pušelėm daugel balto smėlio,
Uždegiau žvakutę aš ant kauburėlio.
Tie, kurie čia miega, troško šviesti, degti...
Žiburiuok, žvakute, jiems žėrėk per naktį

Julija M.

 

Skrenda paukščiai, krinta pageltę lapai, šiurena rudens vėjyje šalnos nukąsta, pavytusi žolė.

Vis ilgėjančios naktys dar labiau paryškina rudenišką liūdesio nuotaiką. Rudeniniame gamtos virsme švenčiamos Vėlinės... dega vėlinių žvakutės...

Visų Šventųjų dieną Staškūniškio bibliotekos vaikučiai aplankė rašytojo, kunigo Stasio Ylos kryžių Luciūnuose, uždegė atminimo žvakelę.

Vaikai susikaupę degė žvakutes, nors vėjas vis bandė liepsnelę užpūsti.

Sugrįžę į biblioteką vaikai klausė bibliotekininkės Gražinos papasakojimo apie rašytoją, kunigą Stasį Ylą.

Viena mergaitė sakė buvo gera širdyje aplankyti rašytojo, kunigo Stasio Ylos kryžių.

Staškūniškio bibliotekininkė Gražina Adomavičiūtė
Nuotraukos Gražinos Adomavičiūtės