Naujienos

Kviečiame aplankyti parodą

Kviečiame aplankyti anykštėno Kazimiero Tamošiūno tapybos ir simegrafijos darbų parodą Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyriuje.

 

 

Apie Kazimierą Tamošiūną
Kazimieras Tamošiūnas gimė 1939 m. gegužės 29 d. Naujasodės kaime (Rokiškio raj.). Baigęs Salų (Rokiškio raj.) žemės ūkio technikumą, studijavo ir baigė agronomiją Lietuvos žemės ūkio akademijoje bei sodo-daržo pedagogiką Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademijoje. Jaunystėje K. Tamošiūnas dirbo agronomu Salų tarybiniame ūkyje ir dėstė agronomijos pagrindus bei daržininkystę Salų žemės ūkio technikumo moksleiviams. 1978 metais Tamošiūnų šeimai persikėlus gyventi į Anykščius, dešimt metų dirbo agronomu Svėdasų kolūkyje. Vėliau K. Tamošiūnas gyveno Vilniuje ir dirbo augalininkystės agronomu Maišiagalos tarybiniame ūkyje bei Invalidų draugijos techninio-organizacinio skyriaus vedėju. Nuo 2019 m. tautodailininkas vėl gyvena Anykščiuose.
Daile, fotografija ir poezija K. Tamošiūnas domėjosi nuo jaunystės. Laisvalaikiu jis fotografuodavo žmones ir gamtos vaizdus. Dirbdamas dėstytoju Salose, fotografijos meno paslapčių mokė Salų žemės ūkio technikumo moksleivius. K. Tamošiūno ir jo vadovaujamo Foto būrelio moksleivių darytos nuotraukos buvo talpinamos technikumo sienlaikraštyje bei spausdinamos Rokiškio rajoniniame laikraštyje „Spalio vėliava“.
Tapyti K. Tamošiūnas pradėjo išėjęs į pensiją. Pirmoji buvusio agronomo darbų paroda buvo surengta Salų bibliotekoje (2013). Tais pačiais metais K. Tamošiūno personalinės tapybos darbų parodos buvo surengtos Svėdasų bibliotekos Meno galerijoje ir Vilniaus m. savivaldybės centrinės bibliotekos Karoliniškių filiale. Tautodailininko kūrybos darbai buvo eksponuojami Kunigiškių kaime vykusiame Svėdasų krašto talentų sambūryje „Ieškokime deimančiukų“ savyje ir šalia savęs“ (2013 m. ir 2015 m.). Personalinės K. Tamošiūno darbų parodos buvo surengtos Salų bibliotekoje (2014–2019), Kurklių bibliotekoje (2019), Svėdasų bibliotekos Meno galerijoje (2021). Keletas buvusio agronomo kūrybinių darbų buvo eksponuojami Anykščių krašto tautodailės darbų parodoje Anykščių koplyčioje (2020).
K. Tamošiūno laisvalaikio pomėgiai – tapyba, simegrafija (siuvinėjimas ant popieriaus), poezijos ir knygų apie fotografiją bei tapybą skaitymas. Buvęs dėstytojas ir agronomas K. Tamošiūnas buvo vedęs du kartus. Abi žmonos: Vida Pilkaitė-Tamošiūnienė ir Eleonora Nekliudaitė-Tamošiūnienė mirė. K. Tamošiūnas užaugino dukteris Birutę ir Vaivą, sūnų Dainių, turi keturis anūkus bei vieną proanūkę.
Išėjęs į pensiją, K. Tamošiūnas šešerius metus buvo Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto Tautodailės fakulteto klausytojas ir dvejus metus lankė Justino Vienožinskio dailės mokyklos senjorų klasę pas mokytoją Aldoną Jankauskienę. Nuo 2019 m. rudens K. Tamošiūnas Anykščių meno mokykloje lanko suaugusiųjų klasę. Piešti ir tapyti jį moko mokytojai Skaidrė Keibienė, Dalia Gilienė ir Šarūnas Miškinis.