Naujienos

Knyga laisvės kovoms atminti

Traupio biblioteką pasiekė knyga, menanti partizaninius laikus, „Šv. Onos naktį...“. Tai Traupio seniūnijos Mickūniškių kaimo gyventojos Genovaitės Janulytės-Karpavičienės eilėraščių rinkinys.

Knygos sudarytojas – kraštietis gydytojas Robertas Patamsis, gyvenantis Klaipėdoje, knygų „Paskutinis iš Žemaičių legiono štabo“ bei „Lietuvių pasipriešinimas“ autorius.


Knygą bibliotekai padovanojo traupietė Alvyra Rotautienė, kuriai autorius atvežė keletą knygų. Alvyra – eilėraščių autorės dukterėčia, padėjusi knygos sumanytojui surasti istorinius rankraščius.

„Rašydamas monografiją „Lietuvių pasipriešinimas“, joje įdėjau nežinomo autoriaus eilėraštį „Šv. Onos naktį“, skirtą dviems žuvusiems partizanams, – rašo Robertas Patamsis. – Dažnai nutinka, kad su skaitytojais užsimezga atgalinis ryšys. Man netikėtai paskambino iš Mickūniškių kaimo kilęs Vilius Orda, lyg tarp kitko paminėdamas, kad minėtą eilėraštį parašė jų giminaitė Genovaitė Janulytė. Nutariau susitikti su jo motina, Aldona Radzevičiūte-Ordiene, kurios su Genovaite buvo artimos draugės ir kaimynės. Teturėjau tik kuklų tikslą – rasti ir užrašyti nors kelis Genovaitės eilėraščius, kad partizaninio karo istorijoje tarp kitų poetų atsirastų ir jos vardas. Traupyje, mano gimtajame miestelyje, susisiekėme su G. Janulytės dukterėčia Alvyra Ordaite-Rotautiene, kuri labai geranoriškai sutiko man padėti – tuoj pat paskambino Panevėžyje gyvenančiai poetės dukrai, mokytojai Mildai Karpavičiūtei. Iškart susitarėme su ja susitikti, sėdau į automobilį ir po kelių valandų rankose jau turėjau netikėtą lobį – G. Janulytės eilėraščių rinkinio rankraštį.“

Knygos, kuri išleista 300 egz. tiražu, leidybą finansavo trys Klaipėdoje dirbantys gydytojai, bendraminčiai ir draugai.

Įžanginį žodžio autorius anykštėnas istorikas Gintaras Vaičiūnas rašo, kad G. Janulytės eilėraščius galima priskirti prie gražiausių pogrindžio kūrybos pavyzdžių. Knygoje identifikuoti visi partizanai, eilėse įvardinti slapyvardžiais, ji gausiai iliustruota partizanų, kuriuos G. Janulytė jaunystėje pažinojo, fotografijomis, taip pat pačios poetės bei jos artimųjų fotografijomis. „Knyga bus įdomi skaitytojui, kuris domisi Lietuvos laisvės kovų istorija, taip pat Traupio, Taujėnų, Kavarsko, Raguvos apylinkėse žuvusių partizanų artimiesiems bei jų palikuonims, – rašo istorikas G. Vaičiūnas.

Įdomu tai, kad nemažai poetės eilėraščių, kaip nežinomo autoriaus kūryba, buvo patekę į Dzūkijos partizanų dainų rinkinį „Sušaudytos dainos“ ir knygą „Aukštaitijos partizanų eilės ir dainos“.

Knygos sumanytojas Robertas Patamsis atliko reikšmingą darbą, ištraukdamas į dienos šviesą istorinius kraštietės eilėraščius ir parengdamas knygą, kuri liks kaip rašytinis paminklas ateities kartoms.

Traupio bibliotekos informacija