Naujienos

Virtuali paroda „Vingiuotas Knygnešių kelias“ Staškūniškio bibliotekoje

Knygnešiu tau lėmė būti,
Knygnešių dvasia šventa,
Ir gaivina kaip šaltinis
Kaip versmė srauni, tyra.
               (Rasa Stankutė)

Tiems, kas myli knygą, gimtąją kalbą, domisi istorija ir yra savo krašto patriotai šalia kitų įsimintinų dienų svarbi turėtų būti ir kovo 16-oji – Knygnešio diena. Tai diena, kurios, išskyrus lietuvius neturi nė viena tauta, o mes galime didžiuotis tais žmonėmis, kurie spaudos draudimo laikais skleidė lietuvišką žodį.

Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu buvo sunkus, bet prasmingas knygnešių darbas. Šią dieną pagerbiami knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais platinę lietuviškas knygas. Lietuviškos knygos ir laikraščiai ėjo iš rankų į rankas, knygnešiai atliko milžinišką darbą. Nepaisant to, kad už knygų platinimą buvo baudžiama kalėjimu ar tremtimi į Sibirą, knygos buvo platinamos aktyviai.

Mes turime mylėti ir gerbti gimtą žodį, kaip jį mylėjo knygnešiai, tapę lietuvišku lietuvių tautos dėl savosios spaudos kovos simboliu.

Knygnešiai Lietuvos istorijoje atliko ypatingą vaidmenį, o kovo 16-oji – įžymiojo knygnešio Jurgio Bielinio gimimo diena – skirta jiems visiems prisiminti ir pagerbti...

Staškūniškio kaimo bibliotekininkė Gražina Adomavičiūtė
Nuotraukos Gražinos Adomavičiūtės

Daugiau nuotraukų galima pamatyti Staškūniškio bibliotekos facebook paskyroje „Staškūniškio biblioteka“.