Naujienos

Virtuali paroda „Kovo 11-oji Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena“ Staškūniškio bibliotekoje

Ir einu tais tiltais į tave,
Lietuva – trys tyro aukso saulės!
Ir skaitau: – Tėvyne, be tavęs
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis.
(B.Brazdžionis)

Mūsų kalendoriuose kovas reikšmingas ypatinga data. Tai Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.
1990m. kovo 11-oji – tai diena, kai buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. Ši diena didinga ir svarbi, nes Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas visiems lietuviams suteikė žodžio teisę, galimybę būti laisviems ir pripažintiems.

Kovo 11-oji yra mūsų laisvės diena. Toliau siekime savo tikslų, pasitikėkime vieni kitais, nes kartu mes – stipresni! Nesvarbu, kokiame pasaulio kampelyje begyventume – esame viena tauta. Mus jungia tie patys džiaugsmai ir rūpesčiai. Laisvė suteikia daugybę galimybių bet ir uždeda daugiau atsakomybės už veiksmus, savo vaikų ir valstybės likimą. Būkime verti šios laisvės, kurios simboliu tapo Kovo11-oji...

Didžiuokimės, kad esame lietuviai, ir niekam neleiskime iš mūsų atimti to, ką mums suteikė tėvai, seneliai – neleiskime atimti mūsų laisvės.

Staškūniškio kaimo bibliotekininkė Gražina Adomavičiūtė
Nuotraukos Gražinos Adomavičiūtės

Daugiau nuotraukų galima pamatyti Staškūniškio bibliotekos facebook paskyroje „Staškūniškio biblioteka“.