Naujienos

Mintys su palinkėjimais gulė į knygąA. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus parengė ir išleido vieno iš buvusių Anykščių rajono vadovų, daug metų organizavusio žemės ūkio veiklą, Algimanto Dačiulio minčių ir prisiminimų knygą „Skalsios duonos linkėdamas“.

Ką tik 85-mečio sulaukęs buvęs Anykščių rajono žemės ūkio skyriaus vadovas bei buvęs vienintelis Anykščių rajono valdytojas A. Dačiulis prisiminimus rašė ar interviu dalijo beveik dvidešimt metų. Jo rankraščiai, perduoti Muziejui, saugomi kaip vertingas autentiškas savojo laiko liudijimas.

Kilme kupiškėnas, bet nuo 1961-ųjų iki šiol jau šešis dešimtmečius Anykščiuose gyvenantis A. Dačiulis į XX a. antrosios pusės istoriją žvelgia per savo asmeninę patirtį, sukauptą dirbant mūsų krašte. Jo prisiminimuose atsiskleidžia įvairių sprendimų priežastys ir pasekmės, matoma, kaip keitėsi ne tik Anykščių kraštovaizdis, bet ir čia gyvenantys žmonės.

Į šį prisiminimų rinkinį gulė ir A. Dačiulio užrašai apie visus paskutiniojo laikotarpio Anykščių krašto kolūkius, jų veiklos rezultatus lėmusius žmones. Rimtą ir tikslų pasakojimą kartais pertraukia šmaikštus įvykis, kuris, atmenamas ir po kelių dešimtmečių, dabar jau pretenduoja tapti anykštėniškos tautosakos fragmentu.

Pasak Muziejaus direktoriaus Antano Verbicko, ši prisiminimų knyga nuo šiol bus pirmasis toks šaltinis, kuriuo remiantis bus galima pasakoti apie Anykščių rajono ūkio istoriją, padėti ją suprasti ir tiems, kas gimė ir užaugo vėliau, sovietmečio tvarkos nepažindami.

Knygą iliustruoja ir prisiminimų autoriaus asmeniniame archyve, ir Muziejaus fonduose saugomos nuotraukos, publikuojama nemažai žinomo anykštėno fotografo Izidoriaus Girčio kadrų. Didžiąją dalį knygos spausdinimo išlaidų pasidalijo privatūs rėmėjai – anykštėnai, dėkingi A. Dačiuliui už savo laiku ištartą gerą žodį ar padarytą lemtingą sprendimą.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus informacija

 


A. Dačiulio prisiminimų knyga „Skalsios duonos linkėdamas“