Naujienos

„GYVENAMO LAIKO ATSPINDŽIAI“

 

„O gyvenimas eina, laikas nuplukdo viską – meilės ir neapykantos, sėkmių ir nesėkmių, švenčių ir šiokiadienių briaunas. Daug kas pamiršta. Lieka darbas – svarbiausias trumpo žmogaus gyvenimo pateisinimas, lieka darbo rezultatas, visa tai, ką mes dirbdami atiduodame kitiems“.


Antanas Drilinga

VIRTUALI PARODA