Naujienos

Paroda fotomenininkės Onos Pajedaitės jubiliejui

 „Dariau – kiek mokėjau ir apie kitokį kelią net nesvajojau“.
Viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje veikia paroda,
skirta pedagogės, fotomenininkės, kraštotyrininkės
Onos Pajedaitės 95-osioms gimimo metinėms.

O. Pajedaitė gimė 1925 m. liepos 7 d. Galvydžių kaime (Anykščių r.). Vilniaus universitete baigusi lietuvių kalbos ir literatūros studijas 1948–1975 m. O. Pajedaitė dirbo pedagoginį darbą. Fotoaparatas – Onutės draugas nuo jaunystės, nes būdama lituanistė, dėstytojaudama Vilniaus lengvosios pramonės technikume ji keliavo su moksleiviais ir mokytojais po Lietuvą, fotografavo klasikų tėviškes, rinko jų nuotraukas, formavo aplankus kaip vaizdinę pamokų medžiagą, – tokiais žodžiais O. Pajedaitės kūrybinio kelio pradžią apibūdina muziejininkė Aldona Ruseckaitė. 

Nuo 1963 m. fotomenininkė fotografuoja literatūrinius ir kultūrinius renginius, įžymius rašytojus. Kultūrininkė Saulė Markevičūtė aprašo neeilinius O. Pajedaitės sugebėjimus nufotografuoti Lietuvos garsenybes: „Klajonių“ laikais užmegzta ne viena įdomi pažintis, vėliau tapusi gražia draugyste. Paklausta, kaip pavykdavo įsidrąsinti ir pasibelsti į garsenybių duris tokiu „asmenišku reikalu“, Onutė juokiasi: „Sakydavau, kad reikia mokiniams, pamokoms. Taip ir pas Baltušį įsibroviau. Pradėjau jam skaityti jo kūrinių ištraukas, rodžiau, kuo iliustruoju savo pamokas“. Ji prisimena, kad nuo tada rašytojas šūktelėjęs žmonai: „Monika, ar girdi, kaip apie mane šneka?“ – leidosi lankomas... O vėliau dovanojo jai knygą ir žodžius: „Mielai ir gerai Onutei Pajedaitei, atskleidžiančiai fotomene žmogaus vidų, padariusiai geriausią mano nuotrauką, pridėtą prie šios knygos, su geriausiais linkėjimais prisiminimui teikiu“.

1975 m. pasitraukusi iš pedagoginio darbo, O. Pajedaitė ėmėsi profesionalios fotografijos veiklos. Šimtai jos nuotraukų buvo išspausdintos laikraščiuose, žurnaluose. 1981 m. O. Pajedaitė tapo Lietuvos fotomenininkų sąjungos nare. Fotomenininkė parengė 50 parodų, jose 2500 didelio formato nuotraukų, parodos eksponuotos 180 kartų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.  Fotomenininkės kūryboje užfiksuotas 30-ties metų kultūrinis gyvenimas, įamžinti rašytojų, menininkų veidai. 

Už leidinį „Ji buvo Simonaitytė“ 1990 m. O. Pajedaitė buvo apdovanota Ievos Simonaitytės literatūrine premija. 2005 m. fotomenininkei įteiktas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius. O. Pajedaitės kūrybos darbai buvo publikuojami leidiniuose „Lietuvos fotografija“ (1987 m.) ir „Lietuvos moterys“ (2003 m.). Savo gyvenimą ir kūrybą ji pristatė asmeninėje interneto svetainėje „Ona Pajedaitė. Dovana Lietuvai“. Mirė 2016 m. sausio 14 d.

Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje veikiančioje parodoje eksponuojami O. Pajedaitės nuotraukų albumai „Ji buvo Simonaitytė“ (1988, 1997 m.), „Mano Marcinkevičius“ (2001 m.), leidiniai su fotomenininkės parengtomis fotografijomis „Juozas Tumas-Vaižgantas, 1869–1933“ (1995 m.), „Motiejus Valančius, 1801–1875“ (2001 m.), O. Pajedaitės iliustruotas dienoraštis „Kelionių mozaika“ (2005, 2015 m.), leidinys „Rašytojų autografai Onai Pajedaitei“ (2005 m.), dienoraščių publicistikos knyga „Viską lengvai!“,  dokumentų rinkinys „Stalino gniaužtuose : Bronės Pajedaitės-Petrauskienės atsiminimai apie tremtį. Antano ir Vlado Pajedų laiškai iš lagerių“ (2013 m.).

Maloniai kviečiame bibliotekos lankytojus ir miesto svečius aplankyti įdomią parodą, susipažinti su garsios fotomenininkės O. Pajedaitės išleistomis knygomis bei su jos kurtais Lietuvos kultūros ir meno žmonių portretais, saugomais Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje.

Viešosios bibliotekos informacija