Naujienos

Filialų darbuotojų pasitarimas

Rugsėjo 15 d. į pasitarimą Istorijų dvarelyje rinkosi Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos filialų darbuotojai. Visus pasveikinęs Bibliotekos direktorius Romas Kutka palinkėjo gerų darbų.


Metodikos skyriaus vedėja Skaivė Meškauskienė pasitarimo pradžioje apžvelgė ir išanalizavo jau pasiektus šių metų pagrindinius rodiklius: vartotojų ir renginių skaičių, skaitomumą, lankomumą. Aptartos galimybės, pasidalinta patarimais, kaip išlaikyti ir pasiekti užsibrėžtus šių metų planus.

Pasidalinus patirtimi, skaityti pranešimai: „Saugus ir atsakingas bendravimas ir bendradarbiavimas e. paštu“, „Kaip mokytis savarankiškai“, pateikta metodinė medžiaga „Citatų skyryba“ ir „Brūkšnys ar brūkšnelis?“. Pristatyta skaitymo iššūkio „Vasara su knyga 2020“ apžvalga. Į skaitymo iššūkį įsijungė Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros ir edukacijos bei Vartotojų aptarnavimo ir informacijos  skyriai, Ažuožerių, Rubikių, Elmininkų, Svėdasų, Surdegio, Kavarsko, Traupio filialai. Užsiregistravo 120 iššūkio dalyvių, įveikė 91. Daugiausia įveikusių dalyvių, net 31, Svėdasų filiale. Papildomas prizas „Baltų lankų“ knygos atiteko vienai Viešosios bibliotekos dalyvei.

Išklausius visus pranešimus, aptarus darbinius klausimus Bibliotekos filialo Istorijų dvarelio Kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė Vaida Jucienė pravedė pažintinę ekskursiją ir edukaciją.

11 val. prasidėjo pirmosios pagalbos mokymai, kuriuos veda Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė.

Metodikos skyriaus vedėja Skaivė Meškauskienė
Nuotraukos Violetos Matelienės