Naujienos

Knygų pristatymo konkursas prasideda

Nuo rugsėjo 8 d. prasideda jau tradicija tapęs (organizuojamas nuo 1995 m.) Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (ŠAVB) Knygų pristatymo konkursas.

Kasmet konkursas pritraukia vis daugiau dalyvių, plečiasi įsitraukiančių viešųjų bibliotekų ir mokymosi įstaigų tinklas o 2019 metais konkurse savo mėgstamas knygas pristatė daugiau nei 300 dalyvių iš 12 Šiaulių, Telšių ir Panevėžio apskričių miestų.

Šiemet ŠAVB organizuoja jubiliejinį – 25-ąjį Knygų pristatymo konkursą. Šia proga keičiama įprasta konkurso forma – jubiliejinis konkursas perkeliamas į virtualią erdvę ir jame gali dalyvauti visi, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ir amžiaus! Taip pat keičiasi ir knygos pristatymo, kurį turės parengti konkurso dalyviai, formatas – vietoj įprasto pristatymo gyvai, šiemet dalyviai turės parengti vaizdo įrašą, kuriame pristatoma knyga.

Nuo rugsėjo 8 d. iki lapkričio 18 d. kviečiame:
1. NUFILMUOTI / SUMONTUOTI savo mėgstamos knygos pristatymo vaizdo įrašą (iki 5 minučių trukmės). Vieną pristatymą gali kurti 1–5 asmenys;
2. SIŲSTI pristatymą el. paštu Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. .

Privaloma informacija, kurią reikia atsiųsti kartu su vaizdo įrašu:
1. autoriaus (-ių) vardas, pavardė ir amžius;
2. kontaktinė informacija (adresas, tel. numeris);
3. pristatomos knygos pavadinimas ir autorius;
4. kas rekomendavo dalyvauti konkurse (jei rekomendavo).

Iš gautų vaizdo įrašų kompetentinga komisija bei Knygų pristatymo konkurso „Facebook“ puslapio sekėjai išrinks 15 geriausių, originaliausių ir labiausiai konkurso nuostatus atitinkančių knygų pristatymų, kurie bus apdovanoti bibliotekos įsteigtais prizais, o trijų geriausių darbų autoriai gaus net 200 eurų vertės kuponus knygoms įsigyti. Atsižvelgus į konkurso dalyvių pasirodymus, papildomai gali būti skiriamos įvairios nominacijos (pvz., už originalumą, už novatoriškumą, už meniškiausiai pristatytą knygą ir kt.) Nugalėtojai bus paskelbti gruodžio 7 d.

Be pagrindinių prizų, dalyvių ir visų Konkurso „Facebook“ puslapio sekėjų taip pat laukia daug žaidimų, staigmenų bei konkurso partnerių („Haribo“, „Vero Cafe“, „Knygos.lt“, UAB „Rūta“, leidyklų „Aukso žuvys“, „Odilė“, „Tikra knyga“, „Nieko rimto“) įsteigtų prizų.

Knygų pristatymo konkursu ŠAVB kasmet siekia didinti visuomenės susidomėjimą knygomis ir skaitymu, populiarinti kokybišką bei vertingą lietuvių ir užsienio šalių įvairių žanrų literatūrą, ugdyti gebėjimą atsirinkti vertingą literatūrą. Dalyviai ne tik skatinami pasirinkti vertingą literatūros kūrinį, bet ir mokomi tinkamai atskleisti siužetą, pagrindinę kūrinio mintį ir autorių, ugdomi dalyvių vaidybiniai, retoriniai įgūdžiai, išradingumas. Konkurso organizatorė tikisi, kad mėgstamos knygos pristatymas vaizdo įrašu padės dar labiau atsiskleisti dalyvių kūrybiškumą ir originalumą, nes pristatymo formatas priklauso tik nuo dalyvio norų ir galimybių – tai gali būti filmuotas vieno asmens, draugų grupės ar šeimos pristatymas, animacinis filmukas ir t. t.

Daugiau informacijos apie Knygų pristatymo konkursą ir visas karščiausias naujienas rasite „Facebook“ paskyroje
https://www.facebook.com/KPKonkursas.

Organizatorė – Šiaulių apskrities povilo Višinskio viešoji biblioteka.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.
Konkurso kontaktinis asmuo: vyr. bibliotekininkė Urtė Vaserienė, el. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. , tel. (8 41) 37 17 32.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

 


KNYGOS PRISTATYMO KONKURSO
NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Knygos pristatymo konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja pagrindinius Konkurso tikslus, organizavimo tvarką, sąlygas, reikalavimus ir vertinimo kriterijus.
2. Konkursas, kaip visuomenės skaitymo, saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymo forma, skiriamas įvairaus amžiaus skaitytojams.
3. Konkursą organizuoja Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (toliau – Organizatorius), esanti adresu: Aušros al. 62, Šiauliai, tel. (8 41) 25 37 50, el. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. ; kontaktinis asmuo vyr. bibliotekininkė Urtė Vaserienė, el. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. .

II. KONKURSO TIKSLAI
4. Konkurso tikslai:
4.1. populiarinti kokybišką bei vertingą lietuvių ir užsienio šalių įvairių žanrų literatūrą;
4.2. skatinti visuomenės kūrybiškumą, ugdyti gebėjimą kritiškai vertinti, atsirinkti ir įtaigiai pristatyti knygas;
4.3. ugdyti skaitytojų savivertę;
4.4. didinti susidomėjimą knygomis ir skaitymu.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
5. Konkursas organizuojamas Lietuvos Respublikos mastu.
6. Konkursui skirti vaizdo įrašai siunčiami Konkurso kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu. Kartu su šiuo elektroniniu laišku dalyvis turi išsiųsti užpildytą dalyvio anketą. Atsiuntę elektroninį laišką, dalyviai gaus patvirtinimą, kad jų darbai užregistruoti į konkursą.
7. Konkurso prizininkais skelbiami 15 geriausių, originaliausių darbų, išrinktų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) ir socialinio tinklo „Facebook“ vartotojų.
8. Komisija, atsižvelgdama į Konkurso vertinimo kriterijus, renka 12 darbų.
9. Konkursui užregistravus daugiau nei 100 darbų, Organizatorių sudaryta vertintojų komanda, vadovaudamasi Konkurso vertinimo kriterijais, atlieka pirminį vertinimą ir Komisijai pateikia 100 darbų.
10. Socialinio tinklo „Facebook“ vartotojai renka 3 darbus. Laimėtojai nustatomi pagal didžiausią reakcijų (patinka ir pan.) skaičių.

IV. KONKURSO SĄLYGOS
11. Dalyvių amžius nėra ribojamas.
12. Knygą pristatyti gali vienas dalyvis arba dalyvių grupė, kurią sudaro ne daugiau kaip 5 asmenys.
13. Vienas dalyvis arba viena grupė gali pristatyti ne daugiau kaip vieną knygą.
14. Knygos pristatymo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 5 minutės.
15. Pristatymas turi būti teikiamas vaizdo įrašo formatu.
16. Vaizdo įraše privalo būti pristatyta knyga, pateiktas jos pavadinimas, autorius.
17. Konkurse dalyvauja tik dalyvių autoriniai darbai.
18. Knygų pristatymai, neatitinkantys šių nuostatų reikalavimų, konkursui nėra priimami.
19. Vaizdo įrašai konkursui teikiami iki 2020 m. lapkričio 18 d. el. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

V. VERTINIMO KRITERIJAI
20. Komisija, kurią sudaro trys kompetentingi nariai, atrenka 12 originaliausių pristatymų.
21. Vertinant knygos pristatymą vadovaujamasi šiais kriterijais:
21.1. knygos pasirinkimas – gebėjimas atsirinkti vertingą literatūros kūrinį;
21.2.  turinys – knygos pagrindinės minties, siužeto ar jo dalies atskleidimas; autoriaus pristatymas;
21.3.  emocinis įspūdis – pristatymo kūrybiškumas, originalumas, išradingumas;
21.4.  kokybė – vaizdo įrašo kokybė ir raiška.
22. Atsižvelgus į Konkurso dalyvių pasirodymus, papildomai gali būti skiriamos įvairios nominacijos (pvz., už originalumą, už novatoriškumą, už meniškiausiai pristatytą knygą ir kt.).
23. Konkurso nugalėtojai bus apdovanojami Organizatorių bei rėmėjų prizais.
24. Konkurso rezultatai bus skelbiami 2020 m. gruodžio 7 d. Konkurso socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ir Organizatoriaus tinklalapyje www.savb.lt .

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Dalyvavimas konkurse laikomas dalyvių ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos susitarimu dėl šiuose nuostatuose išdėstytų sąlygų laikymosi.
26. Atsiųsdami vaizdo įrašus ir dalyvio anketas autoriai patvirtina, kad yra Konkursui pateiktų vaizdo įrašų autoriai. Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako vaizdo įrašus atsiuntę konkurso dalyviai.
27. Organizatorius turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdamas honorarų atsiųstus vaizdo įrašus (nurodant jų autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais – Konkursui viešinti ir literatūros kūriniams populiarinti, publikuoti internetinėje erdvėje.
––––––––––––––––––––––––––