Naujienos

Literatūros paroda „Paulius Širvys – poetas nuo Dievo“

„Poetas iš Dievo malonės. Jo eilėraščių knygas skaitytojai ir šiandien vadina maldaknygėmis. (…)“ .
Taip poetą prisimena jaunystės draugas poetas muziejininkas Alfas Pakėnas.

„Paulius Širvys atrodė tarsi poezijos dievaitis, kol nepažinau iš arčiau, nuoširdžiai neišsikalbėjau. Mačiau jį liūdną ir vienišą, blaivų ir apsvaigusį nuo vyno, nuo gyvenimo kartumo ir ilgesio, bet galiu paliudyti, kad visada jis išlikdavo taurus, žmogiškas, teisingas – iš tikrųjų žmogus pagal Dievo paveikslą. Gal ne šventuolis, kartais paklydęs gyvenimo vingiuose, pilkoj buity, bet tikras poetas, neišdavęs savo esmės“.

Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyriuje poeto Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms parengtoje parodoje: Pauliaus Širvio poezijos knygos ir amžininkų Alfo Pakėno, Rimanto Šavelio prisiminimai, Valdemaro Kukulo monografija, Stasio Lipskio ir Edvardo Uldukio apysakos apie poeto gimimą.

Parodoje gausu nuotraukų, vienoje jų poetas įamžintas 1975 metų Knygos šventėje Anykščiuose.

Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyriaus informacija