Naujienos

„Sename parke skambėjo eilės ir muzika“

Birželio 19 d.  prie Kavarsko Švento Jono Krikštytojo šaltinio vyko  tradicinė Poezijos ir muzikos šventė „Seno parko alėjoj, kyla vėjas ir gimsta viltis“.

Trykštant šaltinio srovei savo kūrybos eiles skaitė Aldona Širvinskienė ir Emilija Lukšytė-Krušinienė,  taip pat buvo prisimenama kavarskiečių Janinos Aleknavičienės ir Antano Šleikaus  kūryba, skaitoma vakaro vedėjų. Klausėmės  vokalinio kvarteto  „Kavaja“ dainų apie meilę ir prisiminimus, bei linksmai lingavome skambant kapelos „Šaltinis“ melodijoms.

Nuoširdžiai dėkojame renginio režisieriai Onutei Buinevičienei, renginio vedėjams Augustei Simanonytei, Donatui Šileikiui ir visiems prisidėjusiems prie poezijos vakaro organizavimo.

Kavarsko miesto bibliotekos informacija