Naujienos

Teresės Mikeliūnaitės laureato vakaras

Drėgną ir niūrų lapkričio 28 d. vakarą Anykščių koplyčioje susirinko anykštėnai pabūti, pasidžiaugti ir pasveikinti Anykščių rajono savivaldybės Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos 2019 metų laureato Virginijaus Strolios. 

Muzikiniu kūriniu renginio dalyvius ir laureatą pagerbė Anykščių muzikos mokyklos mokytojai Violeta Bugenienė (smuikas) ir Stanislovas Aglinskas (fortepijonas).

Renginio vedėja Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė Judita Skačkauskienė prisiminė visus šia premija jau įvertintus anykštėnus,  ir pristatė jau trisdešimtąjį laureatą, istoriką ir kraštotyrininką V. Strolią.  Jau dvidešimt metų Kijeve gyvenantis anykštėnas yra istorinės atminties įamžinimo mecenatas. Jo rūpesčiu buvo sutvarkytos Pienagalio kapinės ir jose pastatytas kryžius su gedinčios motinos skulptūra (autorius – Jonas Tvardauskas, 2003 m.). V. Strolios iniciatyva taip pat buvo sutvarkyti ir paženklinti Kiaušagalio (2004 m.), Karčių (2008 m.), Bareišių (2009 m.) senkapiai, Kiaušagalio kaimas kaip 1920 m. Troškūnuose žuvusių šaulių tėviškė (2007 m.), vyskupo Pauliaus Antano Baltakio gimtoji sodybvietė Latavėnuose (2011 m.). Laureato nuopelnas, kad buvo suformuotas Latavos krašto stogastulpių kelias – populiarėjanti turistinė trasa. Nuo 2016 m. balandžio kultūros organizatorius ir mecenatas V. Strolia yra Anykščių krašto Garbės ambasadorius Ukrainoje – pirmasis anykštėnas, Anykščių rajono savivaldybės tarybos paskirtas į tokias visuomenines pareigas. Už Lietuvos ir Ukrainos istorinių ryšių puoselėjimą ir sklaidą kraštietis apdovanotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“ (2012 m.). Lietuvos Respublikos 100-mečio proga jam įteiktas Anykščių rajono savivaldybės „Šimtmečio anykštėno“ atminimo ženklas (2018 m.). Už visuomeninį aktyvumą V. Strolia apdovanotas Pasaulio anykštėnų bendrijos medaliu (2019 m.).

Šiltų žodžių laureatui nepagailėjo Troškūnų Šv. Trejybės bažnyčios klebonas, kanauninkas Saulius Filipavičius, pasidžiaugęs anykštėno darbais svarbiais ne tik Anykščiams ir Lietuvai, bet ir Ukrainai. Laureato diplomą  V. Stroliai įteikė Anykščių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Dainius Žiogelis ir Anykščių rajono savivaldybės mero patarėja Gabrielė Griauzdaitė-Patumsienė.

Nominantas, dėkodamas už apdovanojimą, pakvietė visus susirinkusius pažiūrėti jo iniciatyva sukurtą dokumentinį filmą apie Lietuvos ir Ukrainos ryšius LDK laikais.

Po filmo peržiūros prie vakaro kaltininko išsirikiavo sveikintojų eilė. Pirmieji laureatą sveikino Pasaulio anykštėnų bendrijos atstovai su Bendrijos pirmininku Tomu Ladiga.  Viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka dėkojo laureatui už bendradarbiavimą, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos valdybos pirmininkas Tautvydas Kontrimavičius  pažymėdamas, jog istorikas V. Strolia nuo šių metų pradžios yra Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys, juokavo kad visiems negalima išsižadėti „terbos, lazdos ir kraštotyros“. Rašytojas Rimantas P. Vanagas su žmona Vijoleta sveikindamas laureatą pabrėžė V. Strolios nuopelnus visuomenei, tarptautinius apdovanojimus bei  išskirtines veiklas.
Laureato vakaras tęsėsi prie kavos ir arbatos puodelio.

Viešosios bibliotekos informacija
Nuotraukos Violetos Matelienės