Naujienos

Bibliotekoje filmuota laida apie lietuviškų knygų Čikagoje platintoją Kazį Rožanską

Spalio 18 dienos popietę Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje lankėsi režisierius Justinas Lingys. Šiuo metu režisierius rengia keletą TV laidų apie Anykščių kraštą, garsius anykštėnus, miesto ir krašto svarbiausius įvykius bei datas. Viena iš jų – apie mūsų krašto visuomenininką, švietėją ir Čikagos knygnešį Kazį Rožanską, kuriam š. m. kovo 2 d. sukako 100 metų.

Lankydamasis Anykščių viešojoje bibliotekoje J. Lingys aiškinosi kokie yra lietuviškų knygų Čikagoje platintojo ir leidžiamų knygų Lietuvoje mecenato K. Rožansko ryšiai su kai kuriomis Bibliotekoje esančiomis knygomis.

Prisiminimais apie būsimos laidos herojų dalijosi Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja Audronė Berezauskienė ir bibliotekos vadovas Romas Kutka.

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos informacija
Nuotraukos Indrės Rukšaitės