Naujienos

Knygos „Pašaukti tikrajai Laisvei“ sutiktuvės

Kviečiame į knygos „Pašaukti tikrajai Laisvei: kunigas Stasys Yla ir sesuo Augusta – Apolonija Sereikytė“ pristatymą, kuris vyks lapkričio 12 d., antradienį, 12 val., Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos renginių salėje.Renginyje dalyvaus šios dokumentinės apybraižos sudarytojai Elvydas Jačėnas ir Rita Šlaitaitė.

2018-aisiais metais Putname (JAV) buvo minimos palaimintojo Jurgio Matulaičio įkurto vienuolyno – Švenčiausios Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo vargdienių seserų šimtosios metinės.

Vieni žymiausių šios vienuolijos veikėjų buvo sesuo Augusta – Apolonija Sereikytė ir kunigas Stasys Yla, kilę iš Anykščių krašto. Šių dviejų asmenų Viešpačiui Dievui pašvęstą gyvenimo kelią aprašė vienuolės A. Sereikytės sūnėnas E. Jačėnas, kunigo S. Ylos sesers anūkė Rita Šlaitaitė bei vienuolė Albina Marija Jurgė Pajarskaitė.

Knyga įtikinamai atskleidžia kunigo S. Ylos (1908–1983) ir vienuolės A. Sereikytės (1907–2002) gyvenimus ir turėtų būti įdomi Ylų, Semėnų, Sereikų giminių palikuonims.

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos informacija