Naujienos

Anykštėnai respublikiniame mokyklinės kraštotyros seminare

2019 m. spalio 10 d. Lietuvos valstybės istorijos archyvas ir  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC) organizavo kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Mokyklinė kraštotyra – įvairiapusiška ugdymo priemonė“. 

LMNŠC Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus metodininko Arvydo Ščiukaičio kvietimu seminare pranešimus skaitė anykštėnai kraštotyrininkai. Tema  „Mokyklinė kraštotyra: tradicijos, dabartis ir perspektyvos“ kalbėjo Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja Audronė Berezauskienė. Ji pakvietė mokyklų kraštotyrininkus rinkti informaciją apie asmenines bibliotekas, pristatė Anykščių viešosios bibliotekos išleistą dvitomį „Anykščių kraštotyrininkai: Biobibliografinis žodynas“ ir pasiūlė visiems bendradarbiaujant išleisti leidinį, kuriame būtų suregistruoti mokytojų ir mokinių kraštotyros darbai.

Anykštėno atsargos pulkininko, kraštotyrininko Gedimino Grinos  pranešimas „Genealogija kaip kraštotyros varomoji jėga“  prikaustė visų dėmesį, nes pranešėjas, kalbėdamas apie Grinų giminės medį, mintinai vardino tolimos kartos giminaičius, gausybę įdomių faktų ir su dideliu užsidegimu ragino visus domėtis savo šaknimis.

Iš Anykščių krašto kilęs prof. habil. dr. Algirdas Povilas Ažubalis dalinosi savo kraštotyros darbo patirtimi, prisiminė močiutę ir jos pasakojimus, kuriuos užrašė ir parengė kraštotyros darbą „Iš močiutės pasakojimų...“

Seminare dalyvavo ir anykštėnai mokytojai iš Anykščių Jono Biliūno  ir Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijų.  Visi dalyviai susipažino su  Lietuvos valstybės istorijos archyvu, kuriame  saugoma beveik 17 kilometrų XIV a. pabaigos – XX a. pirmos pusės unikalių istorinių dokumentų. Šis dokumentinis paveldas – tai neišsemiami lobiai ne tik Lietuvos, mūsų tautos, bet ir kiekvienos giminės bei šeimos istorijai, aplankė Senųjų aktų, mikrofilmų ir ypatingą vertę turinčių, į UNESCO dokumentinio paveldo sąrašą įrašytų dokumentų saugyklas, susipažino su darbu archyve, dokumentų saugojimo sąlygomis, panaudojimo ir sklaidos galimybėmis.

LVIA Informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja Neringa Češkevičiūtė seminaro dalyviams kalbėjo apie tai, nuo ko pradėti ar kaip sudaryti savo šeimos genealoginį medį, papasakojo, kokią informaciją slepia senos bažnyčių metrikų knygos.

Seminaras buvo skirtas visiems, kurie domisi kraštotyros veikla, kam rūpi, kad mokinių ir mokytojų sukaupti kraštotyros dokumentai būtų eksponuojami ir naudojami mokinių edukacijai, kad mokyklų muziejai  taptų tikruoju paveldo ir istorinės atminties saugotoju.

Anykščių viešosios bibliotekos informacija