Naujienos

Dėkojame už dovanotas knygas!

„Knygos lavina sielą, kelia ir stiprina žmogų, žadina geriausius troškimus, ugdo protą ir sušildo širdį.“ 
(V. M. Tekerėjus)
Nuoširdžiai dėkojame Anykštėnui istorijos mokslų daktarui Mindaugui Nefui už bibliotekos skaitytojams padovanotą pirmąją savo knygą-monografiją „Dvasios aristokratai“. Monografijoje analizuojama paramilitarinės 1919 m. veiklą pradėjusios organizacijos – Lietuvos šaulių sąjungos – istorija. Joje figūruoja ir Anykščių krašto šaulių istorija ir įvykiai. Autorius, remdamasis gausiais archyviniais šaltiniais, periodika ir istorikų tyrinėjimais, tiria organizacijos veiklą, jos ideologijos esmę bei kaitos niuansus.


 

 

 

Nuoširdžiai dėkojame anykštėnui rašytojui Rimantui Povilui Vanagui, padovanojusiam Anykščių L. ir S. Didžiulių viešajai bibliotekai ir filialams šią vasarą pasirodžiusią savo knygą apie linksmus anykštėnų nutikimus – „Šaukštas jubiliatui. Linksmi anykštėnų nuotykiai“. Kaip nurodoma rinktinės anotacijoje, į knygą buvo sudėti 20 metų rinkti Anykščių krašto gyvenimo epizodai, kuriuos būtų galima įrašyti į dar gana kuklų mūsų naujoviškosios tautosakos archyvą.

 

 

 

Taip pat nuoširdų ačiū tariame Ventės rago ornitologinės stoties vedėjui Vytautui Jusiui, padovanojusiam bibliotekos skaitytojams 2 leidinius. Knygoje „Nauji ir reti paukščiai Lietuvoje“ aprašytos 173 paukščių rūšys, kurios Lietuvoje aptiktos pirmą kartą, – vienos seniai, o kitos tik pastaraisiais metais, – arba kažkada buvusios įprastos, bet šiuo metu jau retos. Į ją įtraukti ir visais laikais retais laikyti sparnuočiai. Knyga „Pažinkime Lietuvos paukščius“ supažindina su dažniausiai Lietuvoje sutinkamomis paukščių rūšimis. Trumpi šios knygos tekstai skirti žmonėms, kurie domisi šalia jų gyvenančiais sparnuočiais, bet nėra patyrę paukščių stebėtojai.

 

 

 Džiaugiamės, kad galime skaitytojus pakviesti atverti bibliotekos duris ir nudžiuginti naujomis ir įdomiomis knygomis. Kviečiame visus ateiti į biblioteką ir atsiversti dovanotus leidinius!

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos informacija