Naujienos

Anykštėno rašytojo Vygando Račkaičio jubiliejinis vakaras

Sausio 10 d. anykštėnai, nepabūgę šalčių, susirinko į Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos salę, pasveikinti rašytojo, prozininko Vygando Račkaičio su garbingu jubiliejumi bei su naujos knygos „Palauk, žeme“ išleidimu.

80-metį švenčiančiam kūrėjui V. Račkaičiui ir jo žmonai rašytojai Mildai Telksnytei Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis ir Savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Pajarskienė užrišo tautines juostas ir įteikė Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui pagamintus unikalius „Šimtmečio anykštėno“ ženklus.

Atėjusieji pagerbti jubiliato išvydo filmą „Miško etiudai“, kuriame V. Račkaičio literatūrines miniatiūras įgarsino šviesaus atminimo aktorius Leonardas Zelčius, o vaizdus kūrė muziejininkas anykštėnas Aloyzas Janušis. Renginį vedusi Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus darbuotoja Judita Skačkauskienė kalbinusi rašytoją, priminė V. Račkaičio ir jo žmonos M. Telksnytės nuveiktus nuoširdžius ir didžius darbus.

Labiausiai patikusias miniatiūras iš naujausios V. Račkaičio knygos „Palauk, žeme“ perskaitė meras K. Tubis, Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja Audronė Berezauskienė, bibliotekininkės Ligita Matulienė, Birutė Venteraitienė ir Judita Skačkauskienė. Haiku iš būsimos knygos skaitė pats sukaktuvininkas.

Rašytojas nuoširdžiai dėkojo visiems sveikintojams, vakaro dalyviams, skaitovams ir muzikinius kūrinius grojusiam Robertui Čapkevičiui. Jubiliatui renginio dalyviai sugiedojo „Ilgiausių metų“. Vakaro pabaigoje anykštėnai buvo pakviesti nusifotografuoti bendrai nuotraukai su rašytoju sukaktuvininku. Atsisveikindamas rašytojas sakė: „Dar gyvensim, susitiksim...“

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos

 

https://www.facebook.com