Naujienos

Biblioteka dovanų gavo giesmių knygas

Praėjusią savaitę į Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios  bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyrių atėjo anykštėnė Ona Žvironaitė ir atnešė dovanų du senus ir retus leidinius: „Giesmių knyga arba Kanticzkos“, (1862 m.) ir „Giesmių knyga arba Kantičkos“, (1906 m.).  1862 metais išleista knyga priklausė jos mamai Anelei Žvironienei, gimusiai Niūronyse, vėliau gyvenusiai Pavarių kaime, o 1906 metų leidimo giesmių  knygą, kaip palikimą, ji gavo iš tėvelio Antano Žvirono sesers Cicilijos Žvironaitės.

Liaudies šnekoje terminas „kantičkos“ dažnai suprantamas kaip senoviškos giesmės,  sena maldaknygė.

Kunigas Vincentas Valmikas XIX a. pradžioje  rūpinosi katalikiškų giesmynų redagavimu ir leidyba. 1820 m. jis perredagavo „Balsą širdies“ ir išleido, pavadinęs jį „Kantičkomis žemaitiškomis“. Šias „Kantičkas” pataisė ir papildė vyskupas Motiejus Valančius. Po 1860 metų „Kantičkų“ redakcijose ir pakartotiniuose leidimuose buvo įdėtos poeto kunigo Antano Baranausko „Artojų giesmės šventos“.

Iki pat XX a. pabaigos „Kantičkos“ buvo ne tik reikšmingas lietuvių literatūros paminklas, savo ištakomis siekiąs Baroko epochą, bet ir praktinis poetinis giesmių šaltinis, ypač kaimuose.

Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus informacija