Naujienos

Profesoriaus Osvaldo Janonio dovana Anykščių bibliotekos skaitytojams

Anykščių L. ir S.Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje nuo šiol bus galima susipažinti su unikalia medžiaga, kurią parengė ir skyriui padovanojo prof. Osvaldas Janonis. „733 anykštėnai žydai – Holokausto aukos“ – taip vadinasi 806-ių A4 formato lapų aplankas, reikšmingas ne tik Anykščių krašto, bet ir visos Lietuvos istorijai.

Pratarmėje profesorius rašo:

Holokaustas, dar vadinamas Šoa, – masinis žydų genocidas Antrojo pasaulinio karo metais, vykdytas Adolfo Hitlerio vadovaujamų nacių bei jų kolaborantų. Holokauste buvo nužudyta apie 96 % Lietuvos žydų (apie 190 tūkst. žmonių). Lietuvoje taip pat nužudyta apie 9 tūkst. žydų pabėgėlių iš Lenkijos ir 6 tūkst. žydų, atvežtų iš Austrijos, Vokietijos ir Prancūzijos.

Mokslininkai išskiria tokius etapus Lietuvos žydų naikinime: nuo 1941 m. birželio iki 1941 m. rugpjūčio (pogromai ir pradinės plataus mąsto žudynės pirmiausia buvo nukreiptos prieš sveikus, suaugusius žydus. Žudynes bandyta pateisinti antisemitine propaganda, prilyginančia žydus bolševizmui), nuo 1941 m. rugpjūčio pradžios iki 1941 m. gruodžio (ištisos bendruomenės žudomos. Didžioji dauguma Lietuvos žydų buvo išnaikinti), nuo 1942 m. iki 1943 m. (likę žydai, daugiau nei 40 tūkst., atliko priverstinius darbus getuose ir darbo lageriuose, taip vadinamu „ramesniuoju laikotarpiu“), nuo 1943 m. iki 1944 m. (getai ir lageriai buvo sunaikinti. Daug žydų buvo nužudyta. Kiti deportuoti į Latviją, Estiją, Lenkiją ir Vokietiją). Manoma, kad tik 9 tūkst. Lietuvos žydų išliko po karo (Pagal Vikipediją).

Dauguma anykštėnų žydų taip pat buvo nužudyta Holokausto metu. Jų sąvado iki šiol nebuvo – žinių apie juos galima surasti spaudoje, internete, įvairiose duomenų bazėse. Šiame aplanke surinktos žinios iš Centrinės Holokausto aukų duomenų bazės (2018 metų rugpjūčio 10 dienai). Personalijos sudėtos lotynų abėcėlės tvarka (nepriklausomai nuo to, ar medžiaga pateikta angliškai ar rusiškai). Darbas gali būti naudingas Anykščių miesto tyrinėtojams, kraštotyrininkams, visiems, kurie domisi Holokaustu Lietuvoje.


Viešosios bibliotekos informacija