Naujienos

Sava ir svetima vieta. Naujieji pokariniai vilniečiai ir jų pasakojimai

J.Bulhako nuotrauka „Vilniaus kiemas“


Tokia tema rugpjūčio 2 d. Bibliotekoje klausėmės dr. Jurgos Jonutytės paskaitos.


Ši paskaita, tai – antropologinio ir filosofinio tyrimo pristatymas apie tai, kaip vieta keičia žmogų ir žmogus vietą. Per pirmuosius du pokario dešimtmečius Vilnius prisipildė gyventojų, kuriems ir miestietiškas socialumas, ir santykis su miesto erdvėmis buvo nepažįstamas. Šie žmonės buvo pratę prie gana homogeniškos lietuviško kaimo ar miestelio bendruomenės; prie kitokių erdvių, prie kitų kasdienos trajektorijų, kitokių laiko ritmų. Paskaitos metu vyko diskusija apie tai ką reiškė „senasis“ ir „gražusis“ miestas naujiems gyventojams, kaip jie keitė svetimas erdves ir kaip tos erdvės ilgainiui pakeitė juos pačius. Dr. Jurga Jonutytė atskleidė individualius gyvenimo pasakojimus apie tai kaip kito įpročiai ir mąstysena, kaip ir kokiu tempu, kokiais žingsniais ir virsmais formavosi miestietiškas santykis su daugiataute ir kitaip daugialype socialine aplinka, su miesto erdve, su jų pačių naujais vaidmenimis ir poreikiais.

Dėkojame dr. Jurgai Jonutytei ir bibliotekos bičiuliui Adui Diržiui