Naujienos

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginiai bibliotekose
Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyrius

Visą vasario mėnesį akcija „Šimtmečio linkėjimai Lietuvai“. Bibliotekos lankytojai kviečiami ant specialiai tam skirtų trispalvių lapų rašyti palinkėjimus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga.
Vasario-kovo mėn. Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos mokinių paroda „Laisvės paukščiai“ bibliotekos languose.

Vaikų literatūros ir edukacijos skyrius
Skaitymo akcija vaikams „Skaitau Lietuvą“ (kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį pusvalandis poezijos ir prozos skaitymų apie gimtinę, Lietuvos istoriją, krašto padavimai, legendos ir kt.)

Krašto dokumentų ir kraštotyros skyrius
Vasario 7 – kovo 30 d. paroda „Miestelio istorija – Lietuvos istorija“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Parodoje eksponuojami dokumentai, atspindintys Anykščių krašto miestelių istoriją per 100 metų laikotarpį.

Ažuožerių filialas
Vasario 16 d., 15 val. popietė skirta vasario 16-ajai paminėti – visi dalyvaujantys bus pavaišinti lauke virta koše.

Budrių filialas
Vasario 10-20 d. piešinių paroda "Mano nuostabioji Lietuva".
Vasario 16 d. 10 val. šventinė arbatos popietė bibliotekoje "100 barankų – Lietuvos šimtmečiui".

Debeikių filialas
Vasario 14 d., 9 val. kūrybinės dirbtuvėlės su darželinukais „Trispalviai darbeliai“.
Vasario 15 d., 10 val. kūrybinės rankdarbių dirbtuvės „Vardan tos Lietuvos“.
Knygų ir senų periodinių leidinių paroda „Vasario 16–oji: tada, dabar ir visados“ (paroda veiks visus metus).
Piešinių ir atvirukų paroda „Mes vaikučiai Lietuvos“ (paroda veiks visus metus).

Elmininkų filialas
Vasario 16 d., 12 val. "Valanda su šimtamete Lietuva" – bus skaitomos eilės, dainuojama bei kuriamas sveikinimas Lietuvai.
Nuo vasario 10 d. literatūrinė paroda „Šimtas posmų Lietuvai".

Kavarsko filialas
Iki vasario 16 d. akcija „100 gražių žodžių Lietuvai“ – bibliotekos lankytojai kviečiami užrašyti palinkėjimą Lietuvai ant popierinio paukščio ir užkabinti jį ant sveikinimų medžio.
Vasario 14 – kovo 6 d. Anykščių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų darbelių paroda „Graži, graži šalelė Lietuvos esi“.

Kurklelių filialas
Vasario 17 d., 14 val. eilėraščių konkursas „Mano  Lietuva“ ( I- V kl. mok.).
Vasario 13 – 20 d. knygų paroda „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“.
Vasario 10 – 20 d. knygų paroda „Lietuva- tai žibutės žiedelis“ ( I-V kl. mok.).

Kurklių filialas
Vasario 1 – 28 d. rankdarbių iš lino paroda ,,Nuo siūlo iki meno".

Leliūnų filialas
Sausio 8 – kovo 30 d. Lietuvos vėliavos istorijos paroda „Lietuvos valstybės vėliavos“.

Rubikių filialas
Vasario 5 – kovo 15 d. spaudinių ir rankdarbių paroda ,,Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą''.
Vasario 14 d., 16 val. kūrybinių darbelių popietė vaikams ,,Sveikinu tave, Lietuva''.

Traupio filialas
Vasario 15 d., 15 val. teminė popietė "Skaitau Lietuvą". Skaitymo konkurso "Šimtas knygų - ne riba", skirto Lietuvos valstybės šimtmečiui, nugalėtojų apdovanojimai.

Troškūnų filialas
Vasario 5 – 27 d. dokumentų paroda "Prie tautos atgimimo šaltinio".

Skiemonių filialas
Vasario 15 – kovo 15 d. paroda bibliotekoje „Vasario 16-osios svarba ir reikšmė“.
Vasario 15 d., 14 val. kūrybinė-edukacinė popietė „Trys brangiausios spalvos“ – atvirukų su palinkėjimais Lietuvai gamyba.

Staškūniškio filialas
Vasario 3 – kovo 6 d. vaikų darbelių paroda ,,Gražiausi vaikų žodžiai Lietuvai''.
Vasario 10 – 28 d. paroda ,,Lietuva mano širdy''.
Vasario 10 – 28 d. vaikų piešinių paroda ,,Mano Lietuva''.

Surdegio filialas
Vasario 14 – kovo 14 d. edukaciniai užsiėmimai „Pasitik šimtmetį pasipuošęs medelį trispalvėmis“ – trispalvių juostelių mezgimas, nėrimas, medelio puošimas.

Svėdasų filialas
Vasario 16 d., 12 val. parodos „Šimtmečio svėdasiškių portretai“ pristatymas – aštuoniolikos žymių svėdasiškių, nusipelniusių Lietuvai ir pasauliui, ant drobės tapytų portretų sutiktuvės.

Šerių filialas
Vasario 14 – kovo 20 d. rankdarbių paroda ,,Darbščios rankos grožį kuria".
Vasario 15 – kovo 1 d. vaikų piešinių paroda ,,Meilę Tėvynei savo sieloje įausiu".
Vasario 15 d. literatūrinė popietė-viktorina vaikams ir jaunimui ,,Mano Lietuva".

Viešintų filialas
Vasario 1 – kovo 1 d. foto nuotraukų paroda „Aš – Lietuva“.
Vasario 8 – 23 d. spaudinių paroda „Už laisvę kovoję ir himną giedoję– negalim Tėvynės negerbt.“
Vasario 1 – 12 d. akcija „Mezgu trispalvę“ – trispalvių juostelių mezgimas.

Lietuvos gimtadienį švęskime kartu!

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos informacija