Naujienos

Bibliotekos skaitytojams – dovana iš metalo meistro Jono Žuko

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyrius pasipildė nauju ir vertingu albumu. Anykštėnų didžiai gerbiamas metalo skulptorius, medalininkas Jonas Žukas bibliotekos lankytojams padovanojo savo biografinį albumą „Metalo skulptorius Jonas Žukas“, kurį išleido Pasaulio anykštėnų bendrija ir Anykščių menų centras (sudarytojai J. Žukas, R. Babelienė ir J. Karalienė, 2017 m.).Mikieriuose gyvenantis ir kuriantis metalo meistras J. Žukas yra sukūręs naują medalių gamybos technologiją: sujungė liejimą su galvanoplastika. Menininkas yra sukūręs daugybę garsių darbų, vienas jų – jubiliejinis medalis „Anykščiai“ su 1792 metų miesto herbu.
Nuoširdžiai dėkojame bene garsiausiam medalininkui Lietuvoje už šią vertingą dovaną.

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos informacija ir archyvo nuotraukos