Naujienos

KONKURSAS

KONKURSAS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIUDVIKOS IR STANISLOVO DIDŽIULIU VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS METODIKOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBEI


Biudžetinė įstaiga Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka),į/k 190049980, adresas Vyskupo skveras 1, LT- 29145 Anykščiai, skelbia konkursą Bibliotekos Metodikos skyriaus vedėjo pareigybei užimti.

Darbo pobūdis:
- organizuoti Metodikos skyriaus darbą;
- teikti metodinę ir praktinę pagalbą Bibliotekos filialams, konsultuoti filialų darbuotojus visais bibliotekinio darbo klausimais;
- kontroliuoti darbo planų vykdymą, darbo apskaitos dokumentus, darbo laiką ir darbo drausmę Bibliotekos filialuose;
- analizuoti Bibliotekos ir jos filialų statistinius duomenis, rengti statistines ataskaitas ir tekstinę metinę Bibliotekos ir jos filialų veiklos ataskaitą;
- rengti Bibliotekos darbo planą ir visos sistemos suvestinį kontrolinių rodiklių planą;
- organizuoti renginius bibliotekininkų profesionalumo ugdymui, jų kvalifikacijos kėlimui Bibliotekoje;
- Prisidėti prie Bibliotekos kultūrinių renginių planavimo ir organizavimo.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai:
- ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintas humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas;
- privalumas - profesinio darbo ir vadovavimo patirtis;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių bibliotekų veiklą žinojimas;
- bazinė kompiuterinio raštingumo kvalifikacija;
- ne žemesniu kaip A2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruose Europos kalbų matmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

Pateikiami dokumentai:
- prašymas leisti dalyvauti konkurse;
- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
- išsilavinimą patvirtinantys dokumentai;
- kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
- gyvenimo aprašymas - nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
- pretendento anketa (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto LRV 2017-06-21 nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedas).

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis, testas raštu.
Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.
Dėl išsamios informacijos apie skelbiamą konkursą kreiptis į administratorę adresu: Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka, Vyskupo skveras 1, LT-29145 Anykščiai , elektroniniu paštu: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. , tel. (8 381) 58109.