Naujienos

Vasario 16-oji Andrioniškyje


„Iš amžių glūdumų, Tėvyne, pakilai,
Matei tu kryžių, kalaviją kietą,
Bet visad, tartum aras išlikai
Gal fiziškai, bet dvasiškai nenugalėta...“
                                   A. Žvikas

Tokiu devizu vedini, paminėti 99-ųjų Valstybės nepriklausomybės atkūrimo metinių mažieji ir jų artimieji andrioniškiečiai rinkosi į miestelio biblioteką. Čia atidaryta vaikučių piešinių paroda „Aš labai myliu Lietuvą...“ Joje eksponuojama per tris dešimtis mažųjų menininkų darbų.

Renginio vedėja Daiva Kruopienė, pasveikinusi su švente, pakvietė visus sugiedoti Valstybės himną. Nuskambėjusius posmus apie Lietuvą, keitė Danutės Žiukienės ir dukros Simonos dueto atliekamos dainos, virtuoziškas jaunosios saksofonistės Urtės Raišelytės pasirodymas... Su švente sveikino seniūnė Laima Repečkienė, perdavusi ir nuoširdų rajono mero Kęstučio Tubio šventinį sveikinimą, kuriame prasmingais darbais linkima sutikti ir nepriklausomybės 100-metį...

Improvizuotą istorijos pamoką susirinkusiems pravedė Daivos vadovaujami jaunieji andrioniškiečiai, primindami visiems svarbiausias istorines valstybės datas, iliustruodami fotografijomis... Pamokos pabaigoje patikrintos susirinkusiųjų žinios, visi buvo apdovanoti prizais ir seniūnijos padėkomis... Na, o renginio „vinimi“ tapo jaunojo reperio Arijaus Vilnonio „išrepuota“ Lietuvos istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų...

Andrioniškiečiai tikrai liko dėkingi seniūnijos darbuotojams už labai puikų renginį, o Bendruomenės pirmininkui Rolandui Aleknavičiui už labai skanų „saldųjį stalą“...


Antanas Žvikas Andrioniškio bibliotekos vyresn. bibliotekininkas