Laisvos darbo vietos

  

 

 Data  
Pareigybė                                                   
Reikalavimai, privalumai


Atlyginimas (Eur) neatskaičius mokesčių          
 

Pastabos 
2017.06.20       Bibliotekos Informacinių išteklių formavimo (toliau - IIF) skyriaus vedėjas  

Darbo pobūdis:
- organizuoti IIF skyriaus darbą,
- vykdyti Bibliotekoje paklausių informacinių išteklių analizę, aktualizaciją, viešuosius pirkimus,
- tvarkyti ir saugoti skyriaus dokumentus,
- užtikrinti tinkamą dokumentų nurašymo instrukcijų vykdymą,
- teikti Bibliotekos filialams metodinę pagalbą fondų apskaitos, išdėstymo, spaudinių aprašo, klasifikacijos klausimais,
- administruoti LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemą).
Specialūs reikalavimai:
- ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintas Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų, humanitarinių mokslų ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas;
- privalumas - bibliotekinio darbo ir vadovavimo patirtis,
- LR Bibliotekų įstatymo, Bibliotekų fondo apsaugos, Fondų komplektavimo nuostatų, kitų teisės aktų, susijusių su bibliotekine veikla žinojimas,
- Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai,
- Bendravimo ir bendradarbiavimo su kolegomis, lankytojais, paslaugų tiekėjais principų ir etikos normų žinojimas,
- Specifinių IIF skyriaus uždavinių iškėlimo, skyriaus, darbuotojų veiklos planavimo, kontrolės, atsiskaitymo organizavimas.

 709.92         

Pateikiami dokumentai::
- prašymas,
- asmens tapatybę patvirtinimo dokumentas (originalas, kopija),
- gyvenimo aprašymas,
- motyvacinis laiškas,
- pretendento anketa (LRV 2007-03-21 nutarimo Nr. 301 dėl konkurso organizavimo tvarkos aprašo priedas).
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis, testas raštu.
Dokumentai priimami per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos adresu: administratoriui, L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka, Vyskupo skveras 1, LT-29145 Anykščiai; tiesiogiai, elektroniniu paštu:
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. arba registruotu laišku.

Išsamesnė informacija: tel. (8 381) 58109,
el. p.
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.