Juodelis Jonas – gėlininkas, sodininkas, bitininkas, šaulys, knygų kolekcionierius, kraštotyrininkas, visuomenininkas

 

Jonas Juodelis – vyriausias XXI tarptautinio bėgimo „Gyvybės ir mirties keliu“ dalyvis – 2012 m. sausio mėnesį pagerbtas ir apdovanotas specialiuoju prizu.

Anykščių krašto šviesuolis savo asmeniniame archyve saugo kelias dešimtis padėkos ir garbės raštų už įvairiapusišką visuomeninę, gėlininko, sodininko, bitininko ir šaulio veiką.

Sodininkas ir gėlininkas subūrė grožį ir originaliai apželdintą aplinką mėgstančius anykštėnus, 7-ajame dešimtmetyje įdiegė Anykščiuose gražiausiai tvarkomų sodybų konkursų tradiciją, rengė ekskursijas po gražiausias Lietuvos ir Latvijos sodybas, skatino anykštėnus sodinti ir auginti retus augalus, pats juos daugino.

J. Juodelis pirmasis Anykščiuose apie 1970 m. pradėjo auginti ir populiarinti aktinidijas.
Lietuvos Atgimimo metais J. Juodelis aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo nuolatinis Sąjūdžio renginių organizatorius, tvarkos palaikytojas. Tuo metu jis tapo Lietuvos šaulių sąjungos nariu, yra Anykščių S. Dariaus ir S. Girėno šaulių kuopos ne rikiuotės šaulys.

J. Juodelis sukaupė nemažą namų biblioteką, kurioje beveik 3000 knygų ir periodinių leidinių, unikali daugiau kaip 100 fiz. vnt. knygų apie augalus, jų auginimą ir priežiūrą, kolekcija. Knygos atkeliavę iš įvairių šalių, gautos dovanų arba pirktos. Beveik visose yra įrašai, kada knyga įsigyta ir šalia knygos savininko parašas. Tokius įrašus knygose dažniausiai palieka tikri kolekcionieriai. Knygos sukauptos lietuvių, rusų ir latvių kalbomis. Daugiausia asmeninėje J. Juodelio bibliotekoje yra knygų lietuvių kalba. Nemažai knygų atkeliavę iš Maskvos ir Leningrado (dabar Sankt-Peterburgo).

Tarp dovanotų knygų – 1962 m. Maskvoje išleista knyga apie rožes („Rozy“). Šią knygą bibliotekos savininkas gavo dovanų iš Šiaulių sodininkų draugijos Gėlininkų sekcijos pirmininko Klemenso Juodkos. Knygoje įrašas: „Naujųjų 1967 metų proga Drg. Jonui Juodeliui nuoširdžiausių linkėjimų. Juodka Klemensas“.
Didžiausia savo apimtimi – 983 puslapių knyga 1964 m. išleista Maskvoje apie gėlininkystę „Цветоводство“ („Cvetovodstvo“).

Savo asmeninėje bibliotekoje J. Juodelis saugo žurnalo „Karys“ komplektus nuo 1939 metų. Šį žurnalą jam užprenumeravo brolis tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje. Žurnalų savininkas džiaugiasi, kad šiuose periodiniuose leidiniuose spausdintos anykštėno fotografo Izidoriaus Girčio darytos karo vadų, ministrų, kariškių nuotraukos.

J. Juodelio namų knygų kolekcijoje jau retenybe tapusi Elvyros Dulaitienės-Glemžaitės knyga „Kupiškėnų senovė. Etnografija ir tautosaka.“, išleista 1958 metais. Knyga su savininko parašu ir įrašu, kad pirkta Kupiškyje 1990 m.

Asmeninėje bibliotekoje didžiulė Lietuvos bitininkų sąjungos leidinėlių „Lietuvos bitininkas“ kolekcija nuo 1991 m. (nr.1 – nr. 67.).

Plačiau:

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Juodelis_Jonas_%E2%80%93_g%C4%97lininkas%2C_sodininkas%2C_bitininkas%2C_%C5%A1aulys%2C_visuomenininkas