Kraštotyros skaitmeniniai leidiniai


ANYKŠČIŲ KRAŠTAS SPAUDOJE 1948–1952 m.


 

ANYKŠČIŲ KRAŠTO TYRĖJO PARANKINĖ KNYGA
Kn. 1. Anykščių kraštas Rusijos imperijos sudėtyje (1795–1914 m.) ir Pirmojo pasaulinio karo metais (1914–1918 m.)
2-oji pataisyta ir papildyta laida


ANYKŠČIŲ KRAŠTO TYRĖJO PARANKINĖ KNYGA
Kn. 2. Anykščių kraštas tarpukariu
2-oji pataisyta ir papildyta laida


ANYKŠČIŲ KRAŠTO TYRĖJO PARANKINĖ KNYGA
Kn. 3. ANYKŠČIŲ KRAŠTAS OKUPACIJŲ METAIS (1940–1989)
2-oji pataisyta ir papildyta laida
Atrankinė dalykinė archyvinių dokumentų rodyklė


ANYKŠČIŲ KRAŠTO TYRĖJO PARANKINĖ KNYGA
Kn. 4. Vardų rodyklė
2-oji pataisyta ir papildyta laida

SURDEGIS AMŽIŲ TĖKMĖJ, METŲ BĖGSME
Bibliografijos rodyklė (1622–2015)