Poezijos valanda Salomėjai Nėriai


Lapkričio 22 d. šeštadienio popietę į Kavarsko miesto biblioteką rinkosi ne tik kavarskiečiai, bet ir Svirnų II bibliotekos skaitytojai, poetinio žodžio mėgėjai. Čia vyko poezijos valanda skirta Salomėjos Nėries 110 – osioms metinėms „Mūsų džiaugsmo ir skausmo sesuo“. Lyrikė, subtili poetė, dainuojanti siela, tautos lakštingala ir dar daug epitetų skiriame jai – Salomėjai Nėriai. Onutė Buinevičienė supažindino su poetės esminiais gyvenimo epizodais, pristatė pagrindinius jos kūrybos bruožus. S. Nėries poeziją skaitė Onutė Buinevičienė, Loreta Mikalauskienė, Gintarė Romeikaitė. Tarp skaitomų posmų skambėjo dainų, S. Nėries žodžiais, muzikiniai įrašai. Ilgametis bibliotekos lankytojas, buvęs Kavarsko vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Pranas Černiauskas dėkojo renginio organizatoriams, pats perskaitė keletą S. Nėries lyriškiausių eilėraščių.

Eugenija Zajankauskaitė
Kavarsko filialo vyresn. bibliotekininkė

Nuotraukos Jurgos Chlibik