Džiaugiamės bibliotekos bičiuliais

Dėkojame už sveikinimus ir linkime sėkmingų, kūrybingų 2014-ųjų!