Padėka skaitytojams

Dėkojame Ritai ir Linui Dauniams dovanojusiems Svėdasų bibliotekai  40 naujų knygų. Tai ne pirma jų dovana bibliotekai - jau keletą metų  skaitytojai skaito  jų dovanotas knygas.

Rita – pirmosios 1937 m. rudenį  įsteigtos Svėdasų parapijinės J. Tumo - Vaižganto bibliotekos  vedėjos Onos Juodelytės – Maculevičienės anūkė. Rita gyvena Vilniuje, bet, kai būna Svėdasuose, su dukrelėmis  visuomet užsuka į biblioteką.  Pabendrauti, pasidžiaugti, pasidalinti...

 

Taip pat norime padėkoti visiems dovanojusiems knygas šią vasarą:

Merui Sigučiui Obelevičiui
Reginai Balčiūnienei
Jurgitai Baltuškaitei-Leonickienei
Astai Baleišytei- Sabaliauskienei
Kazimierui Vytautui Bubliui
Vytautui Čiurliui
Rimgaudui Davainiui
Zitai Giedraitytei
Raimundui Kovui
Andriui Kuorui
Albertai Maculevičiūtei-Raugalienei
Almai Švelnienei
Žanetai Tumienei
Virginijai Valikonytei
Edvardui Zabarskui
Laimai Žvirblienei

Ačiū mažosioms skaitytojoms:

Auksei Brazauskaitei
Deivinai Šukytei

Neskaitoma knyga – tik susiūti popieriaus lapai su spausdintu tekstu. Skaitytojo rankose ji atgyja – kalba, moko, ramina, linksmina... Juk iš gero literatūrinio kūrinio galime gerti lyg iš kalnų šaltinio ir jis niekada neišseks. Svarbu panerti į jį nuoga širdimi...“ (A.Zalatorius)

Svėdasų bibliotekos vyr. bibliotekininkės Dalia ir Violeta