Nesušukuotieji kraštiečio Broniaus Šablevičiaus haiku

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka gavo dovanų nepaprastai  gražiu viršeliu, su  meniškomis iliustracijomis,  puikiai spaustuvėje UAB „Utenos Indra“ išleistą naują kraštiečio Broniaus Šablevičiaus poezijos knygą „Mudviejų vakaras“  (2020 m.).

Tai ne šiaip poezijos, o maksimaliai mažakalbės dvasinės filosofijos poezijos knyga. Nežinančiam skaitytojui, kas tai yra, autorius knygos pradžioje labai vaizdžiai paaiškina, kad tai yra haiku: „Japonijos poetai dar viduramžiais atrado ir ištobulino savitą trieilės poezijos metodą – haiku. Vėliau jie trieilius vadino „liūdno grožio“ poezija. Šita lyrikos forma pasirodė tokia neįprasta, paslaptinga, viliojanti ir gyvybinga, kad perėjo Japonijos salų ribas ir paplito pasaulyje“. Šių haiku kūrėjas prisipažįsta, kad jo haiku ne visai standartiniai, „nesušukuoti“, kaip jis pavadino.

Knygos „Mudviejų vakaras“ trieilį gali perskaityti per kelias sekundes, tačiau, kad suprastum, reikia jį pajausti, į jį įsigilinti ir išsiaiškinti jame tūnančią paslaptį. Kurti haiku nėra paprasta, tam reikia stipresnės smegenų pajėgumo mankštos. O knygos autorius tai daryti sugeba, tik reikia perskaityti jo mintis, paslėptas tarp eilučių:

xxx
išdžiuvęs erškėtis
vėl pakvipo arbatoj
mudviejų vakaras...(p. 16.)

xxx
lydėjau saulėlydį
kol visi spinduliai
už miško atsigulė (p. 34.)

xxx
aukso mėnulį pagavusios
pušys nustebo:
ar išlaikysim lig ryto? (p. 40.)

xxx
meilės žodžiai –
snaigės ant lūpų
tirpsta išnyksta (p. 49.)

Naujuoju savo poezijos rinkiniu B. Šablevičius nori skaitytoją skatinti savosios būties apmąstymams ir vengti tuščių kasdienybės dienų. Ir tai jam daryti puikiai sekasi. Tai knyga, kurią gali skaityti ir skaityti, ir vis atrasti, ko nepastebėjai, pajausti, ko dar nepajautei...

Dėkojame kraštiečiui Broniui Šablevičiui už knygą „Mudviejų vakaras“ ir linkime jai gero kelio pas skaitytojus.

Viešosios bibliotekos bendruomenė