Dėl įstaigų lankymo sąlygų

Remiantis Operacijų vadovo gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1118  ir Operacijų vadovo balandžio 23 d.  sprendimu Nr.V-974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“ yra šie įpareigojimai dėl darbo vietų, lankytojų aptarnavimo ir privalomo kaukių dėvėjimo.


• lankytojai  turi vadovautis pateikta informacija, ir įstaigoje bus aptarnaujami tik dėvintys nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

• į lankomą objektą įleidžiami tik apsaugines kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys lankytojai, atvykę ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.

 

DĖL RENGINIŲ, KURIUOSE DALYVAUJA NE DAUGIAU NEI 30 DALYVIŲ, LANKYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO

DĖL COVID-19 LIGOS VALDYMO PRIEMONIŲ PAKEITIMO

DĖL ARCHYVŲ, BIBLIOTEKŲ IR MUZIEJŲ LANKYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO