Bronius Tvarkūnas įsiamžino su prezidentu

Debeikių krašte nedaug surastume gyventojų, kurie nepažinotų Meldučių kaimo gyventojo Broniaus Tvarkūno. Juk tai – auksarankis žmogus, tremtinys, veiklus visuomenininkas, tautodailininkas, kraštotyrininkas, fotografas.

Būdamas nagingas meistras, padarė ne vieną kryžių, gausus nuotraukų archyvas, daugelis nuotraukose užfiksuotų vaizdų jau tapo iliustruota krašto istorija.

Vieną spalvotą nuotrauką Bronius ypač mėgsta. Joje jis nufotografuotas su šalies prezidentu Valdu Adamkumi.

Per šalies vadovo inauguraciją 2004 metais Bronius nešė Debeikių miestelio vėliavą. Ištaikęs momentą, pasakė Prezidentui, kad nori su juos nusifotografuoti, šis sutiko, ir Valdo Adamkaus asmeninis sargybinis juodu nufotografavo.

Debeikių bibliotekos bibliotekininkė Ingrida Markuns
Archyvinės Broniaus Tvarkūno nuotraukos