BIBLIOTEKŲ SEKTORIAUS DARBO SUŠVELNINTŲ KARANTINO APRIBOJIMŲ SĄLYGOMIS REKOMENDACIJOS

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. rekomenduojama bibliotekos darbą organizuoti taip, kad būtų užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

Būtina užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą bibliotekos patalpose.
Skaityti plačiau

 

 

SPRENDIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO -
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ
VADOVO 2020 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. V-974 „DĖL ARCHYVŲ,
BIBLIOTEKŲ IR MUZIEJŲ LANKYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO