Anykščių L. ir S. Didžiulių viešajai bibliotekai – 75: jaukus pabuvimas kartu

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešajai bibliotekai – 75

1937 m. kovo 15 d. Lietuvos švietimo ministro Juozo Tonkūno įsakymu buvo įkurtos viešosios bibliotekos, tarpe jų – ir Anykščių biblioteka.

Kovo 16 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai susibėgo į Anykščių koplyčią Bibliotekos 75-mečio ir Knygnešio dienos paminėti.

Pasidžiaugti bibliotekininkų švente ir jaukiai su jais pabūti atėjo Anykščių meras Sigutis Obelevičius, Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Nargelienė, rašytojas Rimantas Vanagas su šeima, Anykščių Kultūros centro direktorė Diana Petrokaitė, Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas ir kuratorius Tautvydas Kontrimavičius, Anykščių krašto laikraščio „Šilelis“ redaktorė Audronė Pajarskienė, Kūrybos ir dailės mokyklos direktorius Arūnas Vilkončius, A. Vienuolio gimnazijos, Vaikų ir jaunimo užimtumo centro atstovai ir kt.
Ekrane prabėgo reikšmingiausi Bibliotekos gyvavimo faktai, įdomiausios, įsimintiniausios detalės, apipintos Bibliotekos direktoriaus Romo Kutkos pasakojimais.

Už ilgametį darbą Viešosios bibliotekos ir filialų bibliotekininkės apdovanotos mero ir direktoriaus padėkos raštais.
Meras Sigutis Obelevičius dėkojo bibliotekininkėms „už širdies šilumą, kuri, tarsi atversta knyga, atsiveria darbui, kūrybai, meilei žmonėms, gėriui ir grožiui.“

Bibliotekos direktorius džiaugėsi darbu ir šalia esančiais žmonėmis, nuoširdų ačiū tarė „už bičiulystę su knyga, už rankas, laikančias ir glostančias knygą, suteikiančią sielai jėgų, ištikimai ir išmintingai einančią šalia, įnešančiai į dienų tėkmę žėrinčių spalvų.“

Bibliotekos sumanymui pabūti jaukiame kolegų ir bendraminčių rate pritarė jaunieji atlikėjai Samanta Veršulytė, Justė Svirskaitė ir Adas Diržys, dovanoję šiltą koncertą.Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos bendruomenė dėkoja bičiuliams už sveikinimus, už šiltą požiūrį į bibliotekas ir jame dirbančius. Esame dėkingi jauniesiems atlikėjams Samantai, Justei ir Adui už polėkį, nes, anot rašytojos Liudvikos Didžiulienės-Žmonos, ,,(...) irtis ir veržtis pirmyn prie šviesos, prie laisvės – tai ir yra svarbiausia gyvenimo užduotė. (...).“

Parengė
Aušra Miškinienė,
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja
Skaivės Meškauskienės nuotraukos