„Jaunimo informavimo ir konsultavimo“ centro atidarymas