Prieverpsčių paroda Svėdasuose

 

„Medžio drožybos ėmiausi dar vaikų namuose, nuo 10-11 metų. Tai širdžiai mielas laisvalaikio pomėgis, erdvė fantazijai, saviraiškai...“ A.Šileika

Apkeliavusios daugelį Utenos krašto bibliotekų, pabuvę ne vienoje tautodailininkų parodoje Vilniuje, Kaune, Zarasuose, Ignalinoje, Molėtų r., Balninkų stiklo muziejuje, Telšiuose, Rokiškyje, Panevėžyje, LR Seime, uteniškio Albino Šileikos drožinėtos prieverpstės nuo birželio 2 d. eksponuojamos Svėdasų bibliotekos meno galerijoje.


Tautodailininkas Albinas Šileika (g.1973m.) gyvena ir dirba Utenoje. Mokėsi Jiezno ir Vilniaus internatinėse mokyklose ( vaikų globos namuose). Besimokydamas Vilniuje „Ąžuolo“ fabrike įgijo staliaus specialybę. Balbieriškio žemės ūkio mokykloje įgijo žemės ūkio mašinų technologo specialybę. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Baigęs mokslus tuometinėje Policijos akademijoje, atėjo dirbti į Utenos policiją. Čia dirba jau 18 metų.
„Manau, menininko siela nė kiek netrukdo atlikti tiesioginių pareigų. Gal net atvirkščiai – leidžia jautriau, supratingiau ir dėmesingiau įsigilinti į žmonių nusiskundimus ir bėdas“, - įsitikinęs Albinas.
Parodos pristatymo metu darbų autorius nuoširdžiai pasakojo apie save, savo kūrybą. Jau penkerius metus jis puoselėja šį pomėgį. Raižinių vis daugėja. Parodoje eksponuojama 80 prieverpsčių, o iš viso išdrožinėta apie 1700.
Renginį pagyvino Onutės Jėckienės dainos. Liaudies dainomis tautodailininką sveikino ir Irena Guobienė, Aldona Paršiukaitė, Genovaitė Martinonienė, Aldona Matiukienė, Valerija Šatkuvienė.

Plačiau apie parodą galima pasiskaityti laikraštyje „Utenis“ 2012-06-13 .